Hình ảnh thực tế tiến độ Dự án Cát Tường Phú Sinh ngày 13/08/2017.

Phản Hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here