Hình ảnh thực tế ngày 06/09/2017 tiến độ hạ tầng dự án Cát Tường Phú Sinh

Phản Hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here